Youth Eco

Σχετικά με εμάς

Περιγραφή

Ενταχθείτε στο youtheco

YOUTHECO aims to engage NEETS by equipping them with needed skills for the growing green economy providing them with new career paths.
Youth Eco

«Ένα έργο με προσέγγιση τριών επιπέδων που:

  • (α) προωθεί τις διατομεακές και διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ επαγγελματιών νέων και οργανώσεων του πράσινου τομέα για την ενίσχυση των πράσινων δεξιοτήτων μεταξύ των νέων,
  • (β) ενδυναμώνει τους NEET και τις νέες γυναίκες αναβαθμίζοντας και εκ νέου δεξιότητές τους σε τομείς του πράσινου τομέα, συγκεκριμένα, τη φροντίδα με βάση τα δάση, τη μείωση απορριμμάτων, την κοινωνική γεωργία, την παροχή ενέργειας, την αστική πράσινη φροντίδα, τον οικοτουρισμός, την πράσινη επιχειρηματικότητα και
  • γ) εφαρμόζει μια συμμετοχική μεθοδολογία έρευνας δράσης για συνδημιουργία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έργου. Πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία 2019-2027, οι εταίροι έχουν κίνητρο να εξαλείψουν τα εμπόδια και να εφαρμόσουν μέτρα στήριξης στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, εξοπλίζοντάς τους πλήρως για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία».

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Διαχείριση έργου
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ YOUTHECO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ YOUTHECO HUB
  • ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  • ΔΙΑΧΥΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ΝΕΕΤ και γυναικών, εξοπλίζοντάς τους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αναπτυσσόμενη πράσινη οικονομία, παρέχοντας νέους δρόμους σταδιοδρομίας που έχουν μεγάλη ζήτηση, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον, μέσω της εκπαίδευσης σε τομείς πρασίνου, συγκεκριμένα, τη φροντίδα με βάση τα δάση, τη μείωση απορριμμάτων, την κοινωνική γεωργία, την παροχή ενέργειας, την αστική πράσινη φροντίδα, τον οικοτουρισμό, την Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Παροχή εκπαίδευσης, πρακτικής εμπειρίας και διασυνδέσεων με σχετικούς φορείς σε νέους και νέες εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας, προκειμένου να ξεφύγουν από την ανεργία και να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία στον Τομέα της Πράσινης Ανάπτυξης μέσω εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών πόρων, καθώς και μέσω πρακτικής άσκησης και δικτύωσης.

Αύξηση της διατομεακής και διακρατικής συνεργασίας για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των μειονεκτούντων νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας, μεταξύ οργανώσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης των νέων.

Υιοθέτηση μεθοδολογίας συμμετοχικής έρευνας δράσης για συνδημιουργία και συνηγορία σε ότι αφορά στο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έργου από μια ομάδα ελέγχου χρηστών που αποτελείται από 30 επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας, επαγγελματίες στο τομέα της Πράσινης Ανάπτυξης, νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας και γυναίκες. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

(α) Ένα πακέτο εκπαίδευσης & κατάρτισης διαθέσιμο σε 6 γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Μαλτέζικα, Σλοβένικα, Πολωνικά) που αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εργαζόμενους στη νεολαία και εκπαιδευτικούς, το οποίο περιλαμβάνει 7 ενότητες (π.χ. φροντίδα δασών, μείωση των αποβλήτων, κοινωνική γεωργία, παροχή ενέργειας, αστική πράσινη φροντίδα, οικοτουρισμός, πράσινη επιχειρηματικότητα)

(β) μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη ανοικτών πόρων για νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας και για νέες γυναίκες που αποτελείται από 60 πόρους και βασίζεται στο πλαίσιο Greencomp, οικοδομώντας γνώσεις για τους 7 βασικούς πράσινους τομείς/ενότητες του πακέτου εκπαίδευσης & κατάρτισης.

(γ) Ανάπτυξη ικανοτήτων με 72 επαγγελματίες νεολαίας και εργαστήρια υλοποίησης με 180 εκπαιδευόμενους νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας, καθώς και με νεαρές γυναίκες.

(δ) Διαδικτυακός κόμβος YOUTHECO, που περιλαμβάνει ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Τομέα της Πράσινης Ανάπτυξης με τουλάχιστον 30 οργανισμούς/επιχειρήσεις του πράσινου τομέα και έυρεση πρακτικής άσκησης για τουλάχιστον 30 νέους και νέες εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας.

(ε) εικονικές στρογγυλές τράπεζες διαλόγου με τη συμμετοχή 40 επαγγελματιών του τομέα της Πράσινης Ανάπτυξης, φορέων χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας, καθώς και γυναικών για τη συνδημιουργία ενός οδηγού συστάσεων πολιτικής και πρακτικής.

(στ) Πέντε τοπικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και μία εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να προσεγγίσουν περισσότερους από 250.000 ανθρώπους μέσω ενός στρατηγικού συντονισμένου σχεδίου διάδοσης βιωσιμότητας και εκμετάλλευσης του έργου YOUTHECO που δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες του έργου που επιλέχθηκαν με πολλαπλούς τρόπους:

(1) ενισχύει την απασχολησιμότητα των νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας και των νέων γυναικών για την επανένταξη στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση της απασχολησιμότητας στον τομέα της Πράσινης Ανάπτυξης,

(2) οι δεξιότητες και οι μεθοδολογίες του τομέα της Πράσινης Ανάπτυξης που θα αναπτυχθούν ανταποκρίνονται στην οριζόντια προτεραιότητα της περιβαλλοντικής αλλαγής που καλύπτει το έργο,

(3) οι στόχοι του έργου προσανατολίζονται προς την καινοτομία και την ποιότητα της εργασίας των νέων, καθώς συνεπάγονται την εκμάθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη τεχνικών, συμπεριφορικών και βιωματικών δεξιοτήτων για τους νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας και τις γυναίκες για να ευδοκιμήσουν σε θέσεις εργασίας στον τομέα της Πράσινης Ανάπτυξης.