Youth Eco

O nas

opis

"wejdź na youtheco"

YOUTHECO aims to engage NEETS by equipping them with needed skills for the growing green economy providing them with new career paths.
Youth Eco

Projekt z trzystopniowym podejściem, który

  • (a) promuje międzysektorową i transgraniczną współpracę między praktykami młodzieżowymi a organizacjami sektora ekologicznego w celu zwiększenia umiejętności ekologicznych wśród młodzieży,
  • (b) wzmacnia pozycję młodzieży NEET i młodych kobiet poprzez podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie ich w obszarach zielonego sektora, a mianowicie: opieka leśna, redukcja odpadów, rolnictwo społeczne, zaopatrzenie w energię, zielona opieka miejska, ekoturystyka, zielona przedsiębiorczość oraz
  • c) wdraża metodologię badań partycypacyjnych w celu zastosowania współtworzenia w opracowywaniu i rozwijaniu działań projektowych. W pełni dostosowani do strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027, partnerzy są zmotywowani do eliminowania przeszkód i wdrażania środków wsparcia dla młodych ludzi o mniejszych szansach, w pełni przygotowując ich do przejścia na zieloną gospodarkę.

Output

  • Project Management
  • YOUTHECO TRAINING PACKAGE AND IMPLEMENTATIONS
  • ONLINE YOUTHECO HUB
  • PRZYSPIESZENIE WIEDZY DZIĘKI STAŻOM TYPU WORK-SHADOWING I WSPÓŁTWORZONEJ POLITYCE
  • ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJA

Cele

Podnoszenie kwalifikacji i / lub przekwalifikowanie NEET i kobiet poprzez wyposażenie ich w umiejętności potrzebne do rozwijającej się zielonej gospodarki, zapewniając nowe ścieżki kariery, na które istnieje duże zapotrzebowanie zarówno teraz, jak i w przyszłości, poprzez szkolenia w obszarach zielonego sektora, a mianowicie: opieka leśna, redukcja odpadów, rolnictwo społeczne, dostawy energii, zielona opieka miejska, ekoturystyka, zielona przedsiębiorczość.

Zapewnienie młodzieży NEET i młodym kobietom edukacji, praktycznego doświadczenia i kontaktów z odpowiednimi interesariuszami, aby wyjść z bezrobocia i rozpocząć ścieżkę kariery w zielonym sektorze poprzez materiały szkoleniowe i zasoby cyfrowe, a także staże typu work-shadowing i okrągłe stoły networkingowe.

Zwiększenie współpracy międzysektorowej i ponadnarodowej w celu promowania integracji społecznej i ekonomicznej NEET znajdujących się w niekorzystnej sytuacji wśród organizacji i praktyków działających w dziedzinie zatrudnienia młodzieży.

O4: Przyjęcie metodologii badań partycypacyjnych w celu zastosowania współtworzenia w projektowaniu i rozwijaniu działań projektowych za pośrednictwem panelu kontroli użytkowników składającego się z 30 praktyków młodzieżowych, specjalistów z sektora zieleni, NEET i kobiet Konkretne wyniki projektu to:
(a) Pakiet szkoleniowy dostępny w 6 językach (EN, DE, GR, MT, SL, PL) składający się z kursu szkoleniowego dla osób pracujących z młodzieżą i wychowawców, obejmujący 7 modułów (tj. opieka leśna, redukcja odpadów, rolnictwo społeczne, zaopatrzenie w energię, zielona opieka miejska, ekoturystyka, zielona przedsiębiorczość).
(b) Otwarty e-zestaw zasobów dla NEET i kobiet składający się z 60 zasobów i oparty na ramach Greencomp, budujący wiedzę na temat 7 kluczowych zielonych sektorów pakietu szkoleniowego.
(c) Budowanie potencjału z udziałem 72 specjalistów ds. młodzieży oraz warsztaty wdrożeniowe z udziałem 180 osób z grupy NEET i młodych kobiet.
(d) Internetowe Centrum YOUTHECO, obejmujące e-bazę danych zielonego sektora, zawierającą 30 organizacji/firm z zielonego sektora i 30 NEET dla praktyk zawodowych typu shadowing.
(e) Wirtualne okrągłe stoły dialogowe z udziałem 40 specjalistów z zielonego sektora, decydentów, edukatorów, osób pracujących z młodzieżą, NEET i kobiet w celu współtworzenia przewodnika po zaleceniach dotyczących polityki i praktyk.
(f) Pięć lokalnych wydarzeń podnoszących świadomość i jedna kampania w mediach społecznościowych mająca na celu dotarcie do ponad 250 000 osób poprzez strategiczny skoordynowany plan rozpowszechniania, zrównoważonego rozwoju i eksploatacji YOUTHECO odnosi się do wybranych priorytetów na wiele sposobów:
(1) zwiększa szanse na zatrudnienie młodzieży NEET i młodych kobiet w celu powrotu na rynek pracy i utrzymania szans na zatrudnienie w zielonym sektorze;
(2) Zielone umiejętności sektorowe i metodologie, które zostaną opracowane, odnoszą się do priorytetu horyzontalnego dotyczącego zmian środowiskowych;
(3) cele projektu są ukierunkowane na innowacyjność i jakość pracy młodzieży, ponieważ obejmują naukę zielonej przedsiębiorczości oraz rozwój umiejętności technicznych, behawioralnych i empirycznych dla NEET i kobiet, aby mogły rozwijać się w zielonych miejscach pracy.