Youth Eco

O nas

Opis

"Vstopite v YOUTHECO"

Cilj projekta YOUTHECO je vključiti osipnike in jih opremiti s potrebnimi spretnostmi za rastoče zeleno gospodarstvo ter jim omogočiti nove poklicne poti.
Youth Eco

Projekt s tristopenjskim pristopom, ki

  • (a) spodbuja medsektorsko in čezmejno sodelovanje med mladinskimi strokovnjaki in organizacijami zelenega sektorja za izboljšanje zelenih veščin med mladimi,
  • (b) opolnomoči mlade osipnike in mlade ženske z nadgradnjo in prekvalifikacijo na področjih zelenega sektorja, in sicer na področju oskrbe gozdov, zmanjševanja odpadkov, socialnega kmetijstva, oskrbe z energijo, zelene oskrbe mest, ekoturizma, zelenega podjetništva in
  • c) izvaja metodologijo participativnega akcijskega raziskovanja za uvedbo soustvarjanja pri oblikovanju in razvoju projektnih dejavnosti. Partnerji so v celoti usklajeni s strategijo EU za mlade 2019-2027 in so motivirani za odpravo ovir in izvajanje podpornih ukrepov za mlade z manj priložnostmi, tako da jih v celoti opremijo za prehod v zeleno gospodarstvo.

REZULTATI

  • Vodenje projekta
  • YOUTHECO PAKET ZA USPOSABLJANJE IN NJEGOVA IZVEDBA
  • SPLETNA YOUTHECO BAZA
  • POSPEŠEVANJE PRIDOBIVANJA ZNANJA PREK IZOBRAŽEVALNIH OBISKOV NA DELOVNIH MESTIH (WORK SHADOWING) IN SOUSTVARJANJEM POLITIKE
  • DISEMINACIJA IN KOMUNIKACIJA

CILJI

Izpopolnjevanje in/ali prekvalifikacija osipnikov in žensk, tako da se jim zagotovijo spretnosti, potrebne za rastoče zeleno gospodarstvo, s tem pa utor novih poklicnih poti, po katerih je zdaj in za prihodnost veliko povpraševanja. To bomo dosegali z usposabljanjem na področjih zelenega sektorja, in sicer na področju oskrbe gozdov, zmanjševanja odpadkov, socialnega kmetijstva, oskrbe z energijo, zelene oskrbe mest, ekoturizma, zelenega podjetništva.

Mlade osipnike in ženske opremiti z izobraževalnim gradivom, praktičnimi izkušnjami in povezavami z ustreznimi deležniki, da izstopijo iz brezposlenosti in začnejo s svojo kariero v zelenem sektorju. To se bo dosegalo z gradivom za usposabljanje, digitaliziranimi viri, izobraževalnimi obiski na delovnih mestih (work shadowing) in z okroglimi mizami za mreženje.

Povečati medsektorsko in transnacionalno sodelovanje za spodbujanje socialnega in gospodarskega vključevanja prikrajšanih osipnikov med organizacijami in izvajalci, ki delujejo na področju zaposlovanja mladih.

Uporaba metodologije participativnega akcijskega raziskovanja za soustvarjanje pri oblikovanju in razvoju projektnih dejavnosti s pomočjo fokusne skupine, sestavljene iz 30 mladinskih delavcev, strokovnjakov zelenega sektorja, osipnikov in žensk. Konkretni rezultati projekta so:
(a) Paket za usposabljanje na voljo v šestih jezikih (angleški, nemški, grški, malteški, slovenski, poljski), ki obsega tečaj usposabljanja za mladinske delavce in izobraževalce, vključno s sedmimi moduli (tj. oskrba gozdov, zmanjševanje odpadkov, socialno kmetijstvo, oskrba z energijo, zelena oskrba mest, ekoturizem, zeleno podjetništvo).
(b) Odprta zbirka e-orodij za osipnike in ženske. Zbirka bo vsebovala 60 virov in temeljila na ogrodju Greencomp ter gradila znanje o sedmih ključnih zelenih področjih iz Paketa za usposabljanje.
(c) Krepitev zmogljivosti z 72 mladinskimi strokovnjaki in izvajanje delavnic s 180 mladimi osipniki in mladimi ženskami.
(d) Spletna baza YOUTHECO – e-baza zelenega sektorja z vključenimi 30 organizacijami/podjetji zelenega sektorja in 30 osipniki za izobraževalne obiske na delovnih mestih (work shadowing).
(e) Pogovorne virtualne okrogle mize s 40 sodelujočimi strokovnjaki zelenega sektorja, oblikovalci politik, izobraževalci, mladinskimi delavci, osipniki in ženskami, za soustvarjanje Priročnika z napotki za politiko in prakso.
(f) Pet lokalnih dogodkov za ozaveščanje in ena kampanja v družbenih medijih, katerih cilj je doseči več kot 250.000 ljudi s strateškim usklajenim načrtom za trajnostno razširjanje in uporabo YOUTHECO. Izbrane prioritete bodo naslovljene na več načinov:
(1) Krepitev zaposljivosti osipnikov in mladih žensk za ponovni vstop na trg dela in ohranjanje zaposljivosti v zelenem sektorju.
(2) Spretnosti za zeleni sektor in razvite metodologije naslavljajo horizontalno prioriteto o okoljskih spremembah.
(3) Cilji projekta so usmerjeni v inovativnost in kakovost dela mladih, saj vključujejo učenje na področju zelenega podjetništva ter razvoj tehničnih, vedenjskih in izkustvenih spretnosti za mlade osipnike in ženske, da bi lahko uspešno delali v zelenem sektorju.